POST MICHEL
PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE
06 3448 7103  ♦   Contact   ♦   Route
Home
Praktijkaanbod Rijbewijskeuringen
Consult
Praktijkgegevens
Disclaimer


Logo VBAG: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen

Logo RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg Post Michel, voor Homeopathie, Acupunctuur, ooracupunctuur, bioresonantie, vegatest, voedingsadvies, NEI, elektroacupunctuur.

Post Michel is een natuurgeneeskundige praktijk in Ten Post, halverwege Groningen-Appingedam

Na mijn studie geneeskunde en mijn periode als militair arts heb ik jaren gewerkt als huisarts in Den Haag. Hierna werd ik hoofd medische dienst van een zorgverzekeraar, waar onder meer de kwaliteit van zorg in mijn portefeuille zat. Vervolgens was ik arbo-arts en keuringsarts voor risicovolle beroepen.

Als huisarts had ik al interesse in de alternatieve geneeswijze. Na de opleiding tot acupuncturist in 1997 is de opleiding vervolgd tot Master in de Elektro-acupunctuur in 1998. Beide opleidingen zijn gevolgd bij de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. De homeopathie heb ik me eigen gemaakt vóór de opleiding tot acupuncturist. De opleidingen van de overige methoden van Post Michel vonden plaats in aansluiting op de acupunctuur opleiding.
Tot eind 2013 beoefende ik de alternatieve geneeswijze naast de reguliere geneeskunde. Sinds begin 2014 werk ik in praktijk Post Michel uitsluitend natuurgeneeskundig. De disciplines elektro-acupunctuur, homeopathie, ooracupunctuur en NEI passen heel goed bij elkaar.

Door jaarlijks ruimschoots praktijk-inhoudelijke bij- en nascholing te volgen blijft mijn kennis up to date.

Michel de Vries

Post Michel praktijk voor acupunctuur door ervaren acupuncturist

Michel de Vries, Natuurgeneeskundige in de Praktijk voor Natuurgeneeskunde Post Michel in Ten Post provincie Groningen

 Het praktijkaanbod van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde Groningen: Acupunctuur, Elektro-acupunctuur en Homeopathie, NEI, Bioresonantie, vegatest en auriculotherapie.
elektro-acupunctuur bij praktijk natuurgeneeskunde groningen natuurgeneeskunde groningen, bioresonantie  Post Michel in Ten Post, Groningen, electro-acupunctuur en homeopathie NEI, Neuro Emotionele Integratie regio Groningen