Elektro-acupunctuur

PRAKTIJKGEGEVENS

drs. Michel H.F. de Vries
Vlamoven 5, 9792 TK Ten Post
tel. : 0634487103 (met voice mail)

ELEKTRO-ACUPUNCTUUR en HOMEOPATHIE

Elektro-acupunctuur volgens dr. R. Voll (kortweg EAV).
Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Volgens de Chinese filosofie circuleert de levensenergie door de meridianen, welke weer in contact staan met organen en functies van het lichaam. Op elke meridiaan liggen acupunctuurpunten. De elektro-acupunctuur is een onderdeel van de acupunctuur. In de elektro-acupunctuur worden acupunctuurpunten aan handen en voeten gemeten.

 

Dr. R. Voll ontwikkelde een speciaal apparaat om deze punten te meten. Zodra er sprake is van een ziekte of aandoening verandert deze meetwaarde. Zo kan gemeten worden om welke aandoening het gaat. Bij het apparaat van Voll wordt gebruik gemaakt van zeer lage gelijkstroom. Deze stroom gaat via een handelektrode door het lichaam. De meting vindt plaats door middel van een puntelektrode die in contact staat met het acupunctuurpunt. Wanneer men gezond is ligt de meetwaarde tussen 50 en 70. Meetwaarden onder de 50 geven een verminderde werking aan. Bij meetwaarden boven de 70 is (kan) er sprake (zijn) van irritatie of een ontsteking. De hoogte van de meetwaarde en het teruglopen van de meetwaarde geven aan welke verstoring het betreft.

 

Als bij een afwijkende meting het juiste homeopathische middel in het meetcircuit wordt meegenomen zal de gezonde meetwaarde terugkomen en niet meer teruglopen. Een minder passend middel verbetert de meetwaarde niet of verslechtert deze zelfs. Zo kan de passende homeopathische behandeling worden bepaald. Hierbij kan gekozen worden uit een enorm scala van homeopathische middelen, waarbij de keuze direct of indirect samenhangt met de gevonden verstoring. Zelfs de benodigde homeopathische potentie kan worden vastgesteld.

 

Er zijn talloze homeopathische middelen op de markt. Er zijn enkelvoudige middelen in diverse potenties en complexe preparaten (diverse homeopathische middelen in een preparaat). Vòòr 2002 waren er veel nosoden (homeopathische middelen, vervaardigd van gesteriliseerd ziek materiaal) en orgaanpreparaten op de markt. Deze waren van groot belang om de plaats en de aard van de verstoring te vinden. Alle homeopathische middelen, inclusief de nosoden en orgaanpreparaten, hebben een bepaalde specifieke electromagnetische frequentie en zijn vóór 2002 digitaal ingelezen. Post Michel maakt gebruik van software, waarin de meest gangbare homeopathische middelen, inclusief nosoden en orgaanpreparaten digitaal zijn opgeslagen en ook meegenomen kunnen worden in het meetcircuit.

 

Bij een afwijkende meting kunnen ook spagyrische en of orthomoleculaire middelen worden ingezet.

 

Voor wat betreft de meetapparatuur maakt Post Michel gebruik van apparatuur van drs. P.J. Romeijn : de acutest en de rathera. De rathera wordt niet alleen gebruikt voor basale bioresonantie maar ook voor EAV-meting. Deze apparaten zijn door de jaren heen zeer betrouwbaar gebleken.